Ekumenický2. Timoteovi1,1

2. Timoteovi 1:1

Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša podľa pri­sľúbenia života v Ježišovi Kris­tovi,


Verš v kontexte

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša podľa pri­sľúbenia života v Ježišovi Kris­tovi, 2 milovanému dieťaťu Timotejovi. Milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca a Kris­ta Ježiša, nášho Pána. 3 Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako moji pred­kovia s čistým svedomím, keď ne­pres­taj­ne dňom i nocou vo svojich pros­bách pamätám na teba.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta vôľou Božou podľa za­sľúbenia života, ktorý je v Kris­tu Ježišovi,

Evanjelický

1 Pavel, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša podľa za­sľúbenia života, ktorý je v Kris­tovi Ježišovi -

Ekumenický

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša podľa pri­sľúbenia života v Ježišovi Kris­tovi,

Bible21

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, po­slaný zvěstovat život za­s­líbený v Kri­stu Ježíši,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček