Ekumenický2. Tesalonickým3,13

2. Tesalonickým 3:13

Vy však, bratia, ne­ochabuj­te v konaní dob­ra.


Verš v kontexte

12 Takým pri­kazujeme a na­pomíname ich v Pánovi Ježišovi Kris­tovi, aby po­koj­ne pracovali, a tak jed­li svoj chlieb. 13 Vy však, bratia, ne­ochabuj­te v konaní dob­ra. 14 Ak nie­kto ne­pos­lúch­ne naše slovo v tomto lis­te, toho si po­značte a ne­stretávaj­te sa s ním, nech sa han­bí.

späť na 2. Tesalonickým, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 A vy, bratia, ne­us­taňte robiac dob­re.

Evanjelický

13 Ale vy, bratia, ne­ochabuj­te činiť dob­re.

Ekumenický

13 Vy však, bratia, ne­ochabuj­te v konaní dob­ra.

Bible21

13 Vy, bratři, pak ne­přestávej­te ko­nat dob­ro.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček