Ekumenický2. Tesalonickým2,7

2. Tesalonickým 2:7

To tajom­stvo ne­právos­ti už pôsobí, ale len skryte, do­kiaľ nebude od­stránený ten, čo tomu za­braňuje.


Verš v kontexte

6 A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil skôr, ako na­stane jeho čas. 7 To tajom­stvo ne­právos­ti už pôsobí, ale len skryte, do­kiaľ nebude od­stránený ten, čo tomu za­braňuje. 8 A po­tom sa zjaví ten bez­božník, ktorého Pán Ježiš za­hubí dychom svojich úst a zničí svojím sláv­nym príchodom;

späť na 2. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo tajom­stvo bez­zákon­nos­ti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol od­stránený zo stredu.

Evanjelický

7 Veď tajom­stvo ne­právos­ti po­tajom­ky už pôsobí, ale prv musí byť od­stránený ten, čo ho doteraz zdržiava.

Ekumenický

7 To tajom­stvo ne­právos­ti už pôsobí, ale len skryte, do­kiaľ nebude od­stránený ten, čo tomu za­braňuje.

Bible21

7 Tajem­ství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček