Ekumenický2. Tesalonickým2,5

2. Tesalonickým 2:5

Ne­pamätáte sa, že som o tom už hovoril, keď som bol u vás?


Verš v kontexte

4 ktorý sa protiví a po­vyšuje nad všet­ko, čo ne­sie Božie meno alebo je pred­metom úc­ty, a to tak, že sa po­sadí do Božieho chrámu a bude sa vy­dávať za Boha. 5 Ne­pamätáte sa, že som o tom už hovoril, keď som bol u vás? 6 A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil skôr, ako na­stane jeho čas.

späť na 2. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Či sa ne­pamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril?

Evanjelický

5 Či sa ne­pamätáte, že som vám hovoril o tom, keď som bol u vás?

Ekumenický

5 Ne­pamätáte sa, že som o tom už hovoril, keď som bol u vás?

Bible21

5 Ne­vzpo­míná­te si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček