Ekumenický2. Tesalonickým2,17

2. Tesalonickým 2:17

nech po­teší vaše srd­cia a upev­ní ich v každom dob­rom skut­ku a slove.


Verš v kontexte

15 Tak teda, bratia, pev­ne stoj­te a držte sa podania, ktoré ste prijali či už naším slovom, či lis­tom. 16 Ale sám náš Pán Ježiš Kris­tus a Boh, náš Otec, ktorý si nás za­miloval a v milosti nám dal večnú útechu a dob­rú nádej, 17 nech po­teší vaše srd­cia a upev­ní ich v každom dob­rom skut­ku a slove.

späť na 2. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 nech ráči po­tešiť vaše srd­cia a upev­niť vás v každom dob­rom slove a v skut­ku.

Evanjelický

17 nech vám On sám po­tešuje srd­cia a utvr­dzuje ich v každom dob­rom skut­ku a slove!

Ekumenický

17 nech po­teší vaše srd­cia a upev­ní ich v každom dob­rom skut­ku a slove.

Bible21

17 kéž po­těší vaše srd­ce a po­silní vás v každém dob­rém skutku i slovu!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček