Ekumenický2. Tesalonickým2,16

2. Tesalonickým 2:16

Ale sám náš Pán Ježiš Kris­tus a Boh, náš Otec, ktorý si nás za­miloval a v milosti nám dal večnú útechu a dob­rú nádej,


Verš v kontexte

15 Tak teda, bratia, pev­ne stoj­te a držte sa podania, ktoré ste prijali či už naším slovom, či lis­tom. 16 Ale sám náš Pán Ježiš Kris­tus a Boh, náš Otec, ktorý si nás za­miloval a v milosti nám dal večnú útechu a dob­rú nádej, 17 nech po­teší vaše srd­cia a upev­ní ich v každom dob­rom skut­ku a slove.

späť na 2. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 A on sám, náš Pán Ježiš Kris­tus, a Bôh a náš Otec, ktorý nás za­miloval a dal večné po­tešenie a dob­rú nádej v milos­ti,

Evanjelický

16 Ale náš Pán Ježiš Kris­tus a Boh, náš Otec, ktorý si nás za­miloval a dal nám večné po­tešenie a dob­rú nádej milos­ti,

Ekumenický

16 Ale sám náš Pán Ježiš Kris­tus a Boh, náš Otec, ktorý si nás za­miloval a v milosti nám dal večnú útechu a dob­rú nádej,

Bible21

16 Náš Pán Ježíš Kri­stus a Bůh, náš Otec, který si nás za­mi­loval a ze své mi­losti nám da­roval věčné po­těšení a nád­hernou na­dě­ji,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček