Ekumenický2. Tesalonickým2,15

2. Tesalonickým 2:15

Tak teda, bratia, pev­ne stoj­te a držte sa podania, ktoré ste prijali či už naším slovom, či lis­tom.


Verš v kontexte

14 K tomu vás po­volal i naším evan­jeli­om, aby ste zís­kali slávu nášho Pána Ježiša Kris­ta. 15 Tak teda, bratia, pev­ne stoj­te a držte sa podania, ktoré ste prijali či už naším slovom, či lis­tom. 16 Ale sám náš Pán Ježiš Kris­tus a Boh, náš Otec, ktorý si nás za­miloval a v milosti nám dal večnú útechu a dob­rú nádej,

späť na 2. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 Tak tedy, bratia, stoj­te a držte podania, ktorým ste na­učení už či slovom a či naším lis­tom.

Evanjelický

15 Tak teda, bratia, stoj­te pev­ne a držte sa podania, ktorému ste sa učili od nás úst­ne alebo lis­tov­ne.

Ekumenický

15 Tak teda, bratia, pev­ne stoj­te a držte sa podania, ktoré ste prijali či už naším slovom, či lis­tom.

Bible21

15 A pro­to, bratři, stůj­te pevně a drž­te se učení, které jsme vám předa­li, ať už ústně nebo do­pi­sem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček