Ekumenický2. Tesalonickým2,14

2. Tesalonickým 2:14

K tomu vás po­volal i naším evan­jeli­om, aby ste zís­kali slávu nášho Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

13 My však sme po­vin­ní ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia Pánom milovaní, že si vás Boh vy­volil ako pr­vých na spásu a po­svätil Duchom a vierou v pravdu. 14 K tomu vás po­volal i naším evan­jeli­om, aby ste zís­kali slávu nášho Pána Ježiša Kris­ta. 15 Tak teda, bratia, pev­ne stoj­te a držte sa podania, ktoré ste prijali či už naším slovom, či lis­tom.

späť na 2. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 k čomu vás po­volal naším evan­jeli­om nadobud­núť slávy našeho Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

14 Na to vás aj po­volal naším zves­tovaním evan­jelia, aby ste do­siah­li spásu nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

14 K tomu vás po­volal i naším evan­jeli­om, aby ste zís­kali slávu nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

14 Právě k tomu vás po­vo­lal naším evange­li­em, abys­te doš­li slávy naše­ho Pá­na Ježíše Krista.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček