Ekumenický2. Tesalonickým1,6

2. Tesalonickým 1:6

Spravod­livé je totiž u Boha, že súžením od­platí tým, čo vás sužujú,


Verš v kontexte

5 Ony sú znamením spravod­livého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hod­ných Božieho kráľov­stva, za ktoré aj tr­píte. 6 Spravod­livé je totiž u Boha, že súžením od­platí tým, čo vás sužujú, 7 ale vám, ktorí ste sužovaní, od­platí od­počin­kom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci,

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 akže je ináče spraved­livé u Boha od­platiť tým, ktorí vás sužujú, súžením

Evanjelický

6 Spravod­livé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, od­platil súžením,

Ekumenický

6 Spravod­livé je totiž u Boha, že súžením od­platí tým, čo vás sužujú,

Bible21

6 Bůh je sprave­dlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček