Ekumenický2. Tesalonickým1,12

2. Tesalonickým 1:12

aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo os­lávené vo vás a vy v ňom, podľa milos­ti nášho Boha a Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

10 To bude v ten deň, keď príde, aby bol os­lávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili, pre­tože aj vy ste uverili nášmu svedec­tvu. 11 Pre­to sa i stále mod­líme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hod­nými po­volania a svojou mocou spl­nil každý dob­rý zámer a dielo viery, 12 aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo os­lávené vo vás a vy v ňom, podľa milos­ti nášho Boha a Pána Ježiša Kris­ta.

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 aby bolo os­lávené meno našeho Pána Ježiša Kris­ta vo vás a vy v ňom podľa milos­ti nášho Boha a Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

12 aby meno nášho Pána Ježiša bolo os­lávené vo vás a vy v Ňom podľa milos­ti nášho Boha a Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

12 aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo os­lávené vo vás a vy v ňom, podľa milos­ti nášho Boha a Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

12 Tak bude jméno naše­ho Pá­na Ježíše osla­veno ve vás a vy v něm díky mi­losti naše­ho Boha a Pá­na Ježíše Krista.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček