Ekumenický2. Samuelova9,4

2. Samuelova 9:4

Kde je? , spýtal sa kráľ. Cíba mu od­vetil: Je v Ló-Debare v dome Makíra, Am­míelov­ho syna.


Verš v kontexte

3 Kráľ po­vedal: Nezos­tal už zo Sau­lov­ho domu ni­kto, komu by som mohol pre­ukázať lás­kavosť? Cíba po­vedal kráľovi: Je tu ešte Jonatánov syn, chromý na obe nohy. 4 Kde je? , spýtal sa kráľ. Cíba mu od­vetil: Je v Ló-Debare v dome Makíra, Am­míelov­ho syna. 5 Kráľ Dávid ho dal pre­viezť z Ló-Debaru, z domu Am­míelov­ho syna Makíra.

späť na 2. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

4 A kráľ mu riekol: Kde je? A Cíba odpovedal kráľovi: Hľa, je v dome Machíra, syna Am­mielov­ho, v Ló-debáre.

Evanjelický

4 Kráľ sa ho opýtal: Kdeže je? Cíbá od­povedal kráľovi: Je v dome Amíélov­ho syna Máchíra v Lódebáre.

Ekumenický

4 Kde je? , spýtal sa kráľ. Cíba mu od­vetil: Je v Ló-Debare v dome Makíra, Am­míelov­ho syna.

Bible21

4 „A kde je?“ ptal se král. „V do­mě Machi­ra, syna Amie­lova, v Lo-debaru,“ od­po­věděl Cí­ba.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček