Ekumenický2. Samuelova9,3

2. Samuelova 9:3

Kráľ po­vedal: Nezos­tal už zo Sau­lov­ho domu ni­kto, komu by som mohol pre­ukázať lás­kavosť? Cíba po­vedal kráľovi: Je tu ešte Jonatánov syn, chromý na obe nohy.


Verš v kontexte

2 K Saulovmu domu pat­ril sluha menom Cíba. Toho pred­volali k Dávidovi a kráľ sa ho spýtal: Ty si Cíba? On od­vetil: Som tvoj služob­ník. 3 Kráľ po­vedal: Nezos­tal už zo Sau­lov­ho domu ni­kto, komu by som mohol pre­ukázať lás­kavosť? Cíba po­vedal kráľovi: Je tu ešte Jonatánov syn, chromý na obe nohy. 4 Kde je? , spýtal sa kráľ. Cíba mu od­vetil: Je v Ló-Debare v dome Makíra, Am­míelov­ho syna.

späť na 2. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

3 Vtedy riekol kráľ: Či nie je už viacej ni­koho z domu Sau­lov­ho? Lebo by som mu chcel učiniť milosť Božiu. A Cíba po­vedal kráľovi: Je ešte syn Jonatánov, chromý na nohy.

Evanjelický

3 Nato kráľ po­vedal: Nieto už ni­koho z kráľov­ho domu nažive, aby som mu pre­ukázal milo­sr­den­stvo Božie? Nato Cíbá od­povedal kráľovi: Je ešte jeden Jonatánov syn, chromý na nohy.

Ekumenický

3 Kráľ po­vedal: Nezos­tal už zo Sau­lov­ho domu ni­kto, komu by som mohol pre­ukázať lás­kavosť? Cíba po­vedal kráľovi: Je tu ešte Jonatánov syn, chromý na obe nohy.

Bible21

3 „Ne­zbyl ze Saulova domu ještě někdo?“ ze­ptal se ho král. „Ch­těl bych mu pro­jevit Boží přízeň.“ „Zůstal ještě je­den Jo­na­tanův syn, chro­mý na nohy,“ od­po­věděl krá­li Cí­ba.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček