Ekumenický2. Samuelova9,2

2. Samuelova 9:2

K Saulovmu domu pat­ril sluha menom Cíba. Toho pred­volali k Dávidovi a kráľ sa ho spýtal: Ty si Cíba? On od­vetil: Som tvoj služob­ník.


Verš v kontexte

1 Dávid sa spýtal: Zo­stal ešte nie­kto zo Sau­lov­ho domu? Chcel by som mu pre Jonatána pre­ukázať lás­kavosť. 2 K Saulovmu domu pat­ril sluha menom Cíba. Toho pred­volali k Dávidovi a kráľ sa ho spýtal: Ty si Cíba? On od­vetil: Som tvoj služob­ník. 3 Kráľ po­vedal: Nezos­tal už zo Sau­lov­ho domu ni­kto, komu by som mohol pre­ukázať lás­kavosť? Cíba po­vedal kráľovi: Je tu ešte Jonatánov syn, chromý na obe nohy.

späť na 2. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

2 A dom Sau­lov mal sluhu, ktorému bolo meno Cíba. A za­volali ho k Dávidovi. A kráľ mu riekol: Či si ty Cíba? A on odpovedal: Som, tvoj služob­ník.

Evanjelický

2 V Sau­lovom dome bol sluha menom Cíbá. Toho pred­volali k Dávidovi. Kráľ sa ho opýtal: Ty si Cíbá? On od­povedal: Áno, tvoj sluha.

Ekumenický

2 K Saulovmu domu pat­ril sluha menom Cíba. Toho pred­volali k Dávidovi a kráľ sa ho spýtal: Ty si Cíba? On od­vetil: Som tvoj služob­ník.

Bible21

2 V Saulově do­mě sloužíval ot­rok jménem Cí­ba, a tak ho za­vo­la­li k Davidovi. „Ty jsi Cíba?“ ze­ptal se král. „Tvůj služebník!“ od­po­věděl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček