Ekumenický2. Samuelova7,6

2. Samuelova 7:6

Veď v dome som nebýval od­vtedy, ako som vy­viedol Iz­raelitov z Egypta až do­dnes, ale putoval som iba v stanovom príbyt­ku.


Verš v kontexte

5 Choď po­vedať môj­mu služob­níkovi Dávidovi: Tak­to vraví Hos­podin: Ty mi chceš po­staviť dom na bývanie? 6 Veď v dome som nebýval od­vtedy, ako som vy­viedol Iz­raelitov z Egypta až do­dnes, ale putoval som iba v stanovom príbyt­ku. 7 Zmienil som sa čo i len slovom, kadiaľ som pre­chádzal so všet­kými Iz­raelit­mi, nie­ktorému z izraelských kmeňov, ktorému som pri­kázal viesť môj iz­rael­ský ľud: Prečo ste mi ne­po­stavili céd­rový dom?

späť na 2. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo veď som nebýval v dome od toho dňa, ktorého som vy­viedol synov Iz­raelových z Egyp­ta hore až do tohoto dňa, ale som chodil sem a ta v stáne a v svätopríbytku.

Evanjelický

6 Veď nebýval som v dome odo dňa, čo som vy­viedol Iz­rael­cov z Egyp­ta až pod­nes, ale chodil som ustavične v stanovom príbyt­ku.

Ekumenický

6 Veď v dome som nebýval od­vtedy, ako som vy­viedol Iz­raelitov z Egypta až do­dnes, ale putoval som iba v stanovom príbyt­ku.

Bible21

6 Ode dne, kdy jsem vy­ve­dl syny Iz­rae­le z Egyp­ta, až dodnes jsem pře­ce ne­byd­lel v do­mě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček