Ekumenický2. Samuelova7,24

2. Samuelova 7:24

Iz­rael­ský ľud si na­trvalo určil za svoj a ty, Hos­podin, si sa stal jeho Bohom.


Verš v kontexte

23 Kto sa vy­rov­ná tvoj­mu iz­rael­skému ľudu, jedinému národu na svete, ktorý si Boh prišiel vy­kúpiť, aby bol jeho ľudom? Pre­slávil si ho, vy­konal si preň veľké a úžas­né veci, keď si ho vy­kúpil z Egypta a vy­hnal si spred svoj­ho ľudu národy a ich bohov. 24 Iz­rael­ský ľud si na­trvalo určil za svoj a ty, Hos­podin, si sa stal jeho Bohom. 25 Teraz však, Hos­podin, Bože, splň vždy slovo, ktoré si po­vedal o svojom služob­níkovi a jeho dome. Urob, ako si sľúbil.

späť na 2. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

24 A pev­ne si si po­stavil svoj ľud, Iz­raela, sebe za ľud až na veky. A ty, Hos­podine, stal si sa im Bohom.

Evanjelický

24 Lebo si si upev­nil svoj iz­rael­ský ľud za svoj ľud na veky. A Ty, Hos­podine, stal si sa ich Bohom.

Ekumenický

24 Iz­rael­ský ľud si na­trvalo určil za svoj a ty, Hos­podin, si sa stal jeho Bohom.

Bible21

24 Svůj lid Iz­rael jsi navěky us­tanovil svým li­dem a ty, Hos­po­di­ne, jsi je­jich Bůh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček