Ekumenický2. Samuelova7,19

2. Samuelova 7:19

I to sa ti videlo pri­málo, Pán, Hos­podin, hovoril si aj o ďalekej budúc­nos­ti domu svoj­ho služob­níka. Tak­to ty ob­vyk­le za­ob­chádzaš s človekom, Pán, Hos­podin?


Verš v kontexte

18 Vtedy kráľ Dávid vstúpil, po­sadil sa pred Hos­podinom a hovoril: Kto som ja, Pán, Hos­podin, a čo je môj dom, že si ma do­viedol až sem? 19 I to sa ti videlo pri­málo, Pán, Hos­podin, hovoril si aj o ďalekej budúc­nos­ti domu svoj­ho služob­níka. Tak­to ty ob­vyk­le za­ob­chádzaš s človekom, Pán, Hos­podin? 20 Čo k tomu má ešte Dávid do­dať? Po­znáš pred­sa svoj­ho služob­níka, Pán, Hos­podin.

späť na 2. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 A ešte i to bolo málo v tvojich očiach, Pane, Hos­podine, takže si hovoril ešte aj o dome svoj­ho služob­níka do ďalekej budúc­nos­ti, a to na spôsob človeka, Pane, Hos­podine!

Evanjelický

19 Ešte aj to si po­kladal za málo, Hos­podine Pane, a hovoril si aj o ďalekej budúc­nos­ti domu svoj­ho služob­níka, a to je zákon pre človeka, Hos­podine Pane.

Ekumenický

19 I to sa ti videlo pri­málo, Pán, Hos­podin, hovoril si aj o ďalekej budúc­nos­ti domu svoj­ho služob­níka. Tak­to ty ob­vyk­le za­ob­chádzaš s človekom, Pán, Hos­podin?

Bible21

19 A i to se ti ještě zdálo málo, Hos­po­di­ne, Pane můj, takže jsi domu svého služebníka dokon­ce přis­lí­bil bu­dou­cnost. Bývá snad ta­kový úděl člověka, Hos­po­di­ne, Pane můj?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček