Ekumenický2. Samuelova5,9

2. Samuelova 5:9

Dávid sa usadil v pevnosti a na­zval ju Dávidovo mes­to. Ob­stavil ju od Mil­la smerom do vnút­ra.


Verš v kontexte

8 V ten deň Dávid po­vedal: Kto chce biť Jebúsejov, nech na­pad­ne ich zdroj vody. Chromých a slepých Dávid z duše nenávidel. Pre­to sa hovorí: Slepý a chromý ne­vs­túpi do chrámu. 9 Dávid sa usadil v pevnosti a na­zval ju Dávidovo mes­to. Ob­stavil ju od Mil­la smerom do vnút­ra. 10 Dávid sa ustavične vzmáhal a Hos­podin, Boh zá­stupov, bol s ním.

späť na 2. Samuelova, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 Po­tom býval Dávid na tom hrade a na­zval ho mes­tom Dávidovým. A Dávid ho vystavil do­kola od Mil­lo až do vnút­ra.

Evanjelický

9 Po­tom Dávid os­tal bývať na hrade a na­zval ho Dávidovým mes­tom. Dávid ho budoval do­okola od Mil­lo až do­vnút­ra.

Ekumenický

9 Dávid sa usadil v pevnosti a na­zval ju Dávidovo mes­to. Ob­stavil ju od Mil­la smerom do vnút­ra.

Bible21

9 David se pak v té pevnosti usa­dil, a tak do­sta­la jméno Město Davi­dovo. Vy­stavěl město oko­lo ní od te­ra­sy Milo až k paláci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček