Ekumenický2. Samuelova5,23

2. Samuelova 5:23

Dávid sa ob­rátil na Hos­podina a ten od­povedal: Neútoč proti nim spredu, ale obíď ich zo­zadu a na­pad­ni ich od bal­zamov­níkov.


Verš v kontexte

22 Filištín­ci znova zaútočili a roz­ložili sa v údolí Refájim. 23 Dávid sa ob­rátil na Hos­podina a ten od­povedal: Neútoč proti nim spredu, ale obíď ich zo­zadu a na­pad­ni ich od bal­zamov­níkov. 24 Keď na vr­chol­coch bal­zamov­níkov začuješ šuchot krokov, hneď za­siah­ni, lebo vtedy Hos­podin vy­j­de pred tebou poraziť filištín­ske voj­sko.

späť na 2. Samuelova, 5

Príbuzné preklady Roháček

23 A keď sa pýtal Dávid Hos­podina, riekol: Ne­poj­deš hore. Obídi ich, aby si sa im dos­tal od chrb­ta a prij­deš na nich na­proti morušiam.

Evanjelický

23 Keď sa Dávid do­pytoval Hos­podina, Hos­podin mu riekol: Ne­tiah­ni proti nim priamo, ale ich obíď od­zadu a choď na nich od bal­zamov­níkového hája.

Ekumenický

23 Dávid sa ob­rátil na Hos­podina a ten od­povedal: Neútoč proti nim spredu, ale obíď ich zo­zadu a na­pad­ni ich od bal­zamov­níkov.

Bible21

23 David se ptal Hos­po­di­na, a ten mu ře­kl: „Neútoč. Obe­jdi je ze­za­du a na­padni je od mo­ruší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček