Ekumenický2. Samuelova5,17

2. Samuelova 5:17

Keď sa Filištín­ci do­zvedeli, že Dávida po­mazali za kráľa nad Iz­raelom, vy­brali sa všet­ci, aby sa ho zmoc­nili. Dávid sa to do­počul a utiahol sa do pev­nos­ti.


Verš v kontexte

16 Elíšama, El­jáda a Elífelet. 17 Keď sa Filištín­ci do­zvedeli, že Dávida po­mazali za kráľa nad Iz­raelom, vy­brali sa všet­ci, aby sa ho zmoc­nili. Dávid sa to do­počul a utiahol sa do pev­nos­ti. 18 Nato prišli Filištín­ci a roz­ložili sa v údolí Refájim.

späť na 2. Samuelova, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 A keď počuli Filištíni, že po­mazali Dávida za kráľa nad Iz­raelom, vy­šli hore všet­ci Filištíni hľadať Dávida. A Dávid počujúc o tom sišiel do hradu.

Evanjelický

17 Keď Filištín­ci počuli, že Dávida po­mazali za kráľa nad Iz­raelom, všet­ci ho vy­šli hľadať. Dávid sa o tom do­zvedel a zo­stúpil ku hradu.

Ekumenický

17 Keď sa Filištín­ci do­zvedeli, že Dávida po­mazali za kráľa nad Iz­raelom, vy­brali sa všet­ci, aby sa ho zmoc­nili. Dávid sa to do­počul a utiahol sa do pev­nos­ti.

Bible21

17 Jakmi­le Fi­lištíni us­lyše­li, že David byl po­mazán za krále nad Iz­rae­lem, všich­ni se ho vy­pravi­li hledat. David se o tom do­sle­chl a uchý­lil se do pevnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček