Ekumenický2. Samuelova5,13

2. Samuelova 5:13

Keď sa Dávid pre­sťahoval z Hebronu, vzal si z Jeruzalema ďalšie vedľajšie ženy i manžel­ky a narodili sa mu synovia a dcéry.


Verš v kontexte

12 Dávid si uvedomil, že Hos­podin ho ustanovil za kráľa nad Iz­raelom a jeho kráľov­skú moc po­vzniesol pre svoj iz­rael­ský ľud. 13 Keď sa Dávid pre­sťahoval z Hebronu, vzal si z Jeruzalema ďalšie vedľajšie ženy i manžel­ky a narodili sa mu synovia a dcéry. 14 Toto sú mená detí, ktoré sa narodili v Jeruzaleme: Šam­múa, Šóbab, Nátan a Šalamún,

späť na 2. Samuelova, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 A Dávid si vzal ešte viaceré ženiny i ženy z Jeruzalema, od­kedy bol prišiel z Heb­rona, a tedy ešte sa narodili Dávidovi viacerí synovia a viaceré dcéry.

Evanjelický

13 Dávid si vzal ešte vedľajšie ženy a ženy z Jeruzalema, keď tam prišiel z Cheb­rónu. Dávidovi sa narodili ďalší synovia a dcéry.

Ekumenický

13 Keď sa Dávid pre­sťahoval z Hebronu, vzal si z Jeruzalema ďalšie vedľajšie ženy i manžel­ky a narodili sa mu synovia a dcéry.

Bible21

13 Když David přišel z Hebro­nu, vzal si v Je­ruzalémě další konku­bí­ny a manželky, a tak se Davi­dovi na­ro­di­li další synové a dce­ry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček