Ekumenický2. Samuelova23,8

2. Samuelova 23:8

Toto sú mená Dávidových hr­dinov: Tach­kemončan Jóšeb Bašebet, vod­ca troj­ky, ktorý za­mával kopijou proti osem­sto mužom a jed­ným šmahom ich zrazil.


Verš v kontexte

7 Kto sa ho chce dot­knúť, po­užije železo či násadu kopije a na mies­te ho spáli. 8 Toto sú mená Dávidových hr­dinov: Tach­kemončan Jóšeb Bašebet, vod­ca troj­ky, ktorý za­mával kopijou proti osem­sto mužom a jed­ným šmahom ich zrazil. 9 Ďalší bol Eleazár, syn Achochi­ov­ho syna Dódu. Pat­ril k trojici hr­dinov. Bol s Dávidom, keď vy­zývali Filištín­cov, ktorí sa tam zišli do boja. Keď Iz­raeliti ustupovali,

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

8 Toto sú mená hr­dinov Dávidových: Jošeb-bašebet Tach­kemon­ský pred­ný troj­ník, bojov­ník s voza; on bol Adino Ecňan­ský; zas­tál nad osem­sto po­bitými na jeden raz.

Evanjelický

8 Toto sú mená Dávidových hr­dinov: Jóšéb-Bašebet Tach­kemon­ský, vod­ca troch, ktorý keď sa rozoh­nil, kopijou vo chvíľke za­bil osem­sto ľudí.

Ekumenický

8 Toto sú mená Dávidových hr­dinov: Tach­kemončan Jóšeb Bašebet, vod­ca troj­ky, ktorý za­mával kopijou proti osem­sto mužom a jed­ným šmahom ich zrazil.

Bible21

8 Zde jsou jmé­na Davi­dových hrdinů: Jošeb-baše­bet Tachke­mon­ský, ve­li­tel Tro­jice. Uměl to s kopím tak, že jich jednou po­bil na osm set.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček