Ekumenický2. Samuelova23,7

2. Samuelova 23:7

Kto sa ho chce dot­knúť, po­užije železo či násadu kopije a na mies­te ho spáli.


Verš v kontexte

6 Všet­ci naničhod­níci sú ako za­viate tŕnie, ktoré ni­kto neberie do ruky. 7 Kto sa ho chce dot­knúť, po­užije železo či násadu kopije a na mies­te ho spáli. 8 Toto sú mená Dávidových hr­dinov: Tach­kemončan Jóšeb Bašebet, vod­ca troj­ky, ktorý za­mával kopijou proti osem­sto mužom a jed­ným šmahom ich zrazil.

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale kto sa ich poj­de dotknúť, opat­rí sa železom a drevom kopije, a is­tot­ne sa spália ohňom na mies­te.

Evanjelický

7 A kto by sa ho chcel dot­knúť, vy­strojí sa železom a kopijou a spáli ho ohňom na­mies­te.

Ekumenický

7 Kto sa ho chce dot­knúť, po­užije železo či násadu kopije a na mies­te ho spáli.

Bible21

7 že­le­zo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček