Ekumenický2. Samuelova23,5

2. Samuelova 23:5

Či môj dom pred Bohom taký nie je? Uzav­rel so mnou večnú zmluvu, vo všet­kom upravenú a bez­pečnú. Je ú­pl­nou mojou spásou. Prečo by ne­spl­nil i každú túžbu?


Verš v kontexte

4 je ako ús­vit vy­chádzajúceho sln­ka, ako bez­ob­lačné ráno, ako jas­no po daždi, keď mládza raší zo zeme. 5 Či môj dom pred Bohom taký nie je? Uzav­rel so mnou večnú zmluvu, vo všet­kom upravenú a bez­pečnú. Je ú­pl­nou mojou spásou. Prečo by ne­spl­nil i každú túžbu? 6 Všet­ci naničhod­níci sú ako za­viate tŕnie, ktoré ni­kto neberie do ruky.

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo či nie tak môj dom u sil­ného Boha? Lebo učinil so mnou večnú sm­luvu, usporiadanú vo všet­kom a os­tríhanú, lebo všet­ka moja spása a všet­ka záľuba je v nej. Lebo či azda nedá, aby vzpučala?!

Evanjelický

5 či nie je taký môj dom pred Bohom? Veď dal mi večnú zmluvu, ňou všet­ko upravil a zais­til. On spôsobí vzrast môj­ho blaha a každej mojej túžby.

Ekumenický

5 Či môj dom pred Bohom taký nie je? Uzav­rel so mnou večnú zmluvu, vo všet­kom upravenú a bez­pečnú. Je ú­pl­nou mojou spásou. Prečo by ne­spl­nil i každú túžbu?

Bible21

5 Kdy­by můj dům před Bo­hem tak nestál, což by mi věčnou smlou­vu dal, cele platnou a stvrzenou? Všechnu tu spásu, všech­no to blaho­by roz­kvést nene­chal!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček