Ekumenický2. Samuelova23,35

2. Samuelova 23:35

Chec­raj z Karmela, Paaraj z Arbu,


Verš v kontexte

34 Achaz­bajov syn Elífelet z Maaky, syn Gílon­ca Achitófela Elíam, 35 Chec­raj z Karmela, Paaraj z Arbu, 36 Nátanov syn Jigeál z Cóby, Báni z Gádu,

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

35 Chec­raj Kar­mel­ský, Paaraj Ar­bit­ský;

Evanjelický

35 Chec­raj Kar­mel­ský, Paaraj Ar­bij­ský,

Ekumenický

35 Chec­raj z Karmela, Paaraj z Arbu,

Bible21

35 Che­cro Kar­mel­ský; Paa­raj Arbej­ský;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček