Ekumenický2. Samuelova23,34

2. Samuelova 23:34

Achaz­bajov syn Elífelet z Maaky, syn Gílon­ca Achitófela Elíam,


Verš v kontexte

33 Šam­ma z Haráru, Šárarov syn Achíam z Haráru, 34 Achaz­bajov syn Elífelet z Maaky, syn Gílon­ca Achitófela Elíam, 35 Chec­raj z Karmela, Paaraj z Arbu,

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

34 Elifelet, syn Achas­bajov, syn Maachat­ského; Eliam, syn Achitofelov, Gilon­ský;

Evanjelický

34 Elífelet, syn Achas­baja z Maachy, El­líám, syn Achitófela Gil­lón­skeho,

Ekumenický

34 Achaz­bajov syn Elífelet z Maaky, syn Gílon­ca Achitófela Elíam,

Bible21

34 Elife­let, syn Achasbaje z Maa­ky; Eli­am, syn Achi­tofe­la Gi­lon­ského;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček