Ekumenický2. Samuelova23,33

2. Samuelova 23:33

Šam­ma z Haráru, Šárarov syn Achíam z Haráru,


Verš v kontexte

32 El­jach­ba zo Šaal­bónu, z Jášenových synov Jonatán, 33 Šam­ma z Haráru, Šárarov syn Achíam z Haráru, 34 Achaz­bajov syn Elífelet z Maaky, syn Gílon­ca Achitófela Elíam,

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

33 Šam­ma Harár­sky, Achiam, syn Šarárov, Arár­sky;

Evanjelický

33 Šam­ma Harár­sky, Achíám, syn Šárárov z Haráru,

Ekumenický

33 Šam­ma z Haráru, Šárarov syn Achíam z Haráru,

Bible21

33 syn Šamy Ha­rar­ského, Achi­am, syn Ša­ra­ra Ha­rar­ského;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček