Ekumenický2. Samuelova23,12

2. Samuelova 23:12

on sa po­stavil do­pro­stred poľa, ob­ránil ho a Filištín­cov porazil. Tak pri­pravil Hos­podin veľké víťazs­tvo.


Verš v kontexte

11 Na­sleduje Ageho syn Harárčan Šam­ma. Raz sa Filištín­ci zhromaždili pri Lechi, kde bola časť poľa pl­ná šošovice. Keď ľud utekal pred Filištín­cami, 12 on sa po­stavil do­pro­stred poľa, ob­ránil ho a Filištín­cov porazil. Tak pri­pravil Hos­podin veľké víťazs­tvo. 13 Raz tí traja z tridsiatich náčel­níkov zo­stúpili počas žat­vy k Dávidovi do jas­kyne Adul­lám. Medzi­tým od­diel Filištín­cov táboril v údolí Refájov.

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

12 po­stavil sa na­pro­stred čias­t­ky toho poľa a vy­tr­hol ju. A porazil Filištínov, a tak učinil Hos­podin veľké spasenie.

Evanjelický

12 po­stavil sa upro­stred poľa, ob­ránil ho, porazil Filištín­cov. Tak spôsobil Hos­podin veľké vy­slobodenie.

Ekumenický

12 on sa po­stavil do­pro­stred poľa, ob­ránil ho a Filištín­cov porazil. Tak pri­pravil Hos­podin veľké víťazs­tvo.

Bible21

12 Ša­ma se ale po­stavil do­prostřed toho po­le, uhá­jil je a Fi­liští­ny od­razil. Hos­po­din teh­dy způso­bil ve­liké vítěz­ství.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček