Ekumenický2. Samuelova23,11

2. Samuelova 23:11

Na­sleduje Ageho syn Harárčan Šam­ma. Raz sa Filištín­ci zhromaždili pri Lechi, kde bola časť poľa pl­ná šošovice. Keď ľud utekal pred Filištín­cami,


Verš v kontexte

10 on sa po­stavil na od­por a bil Filištín­cov, do­kiaľ vládal, kým mu od meča ne­zmeravela ruka. V ten deň pri­pravil Hos­podin veľké víťazs­tvo. Ľud sa po­tom k nemu vrátil, ale už len olúpiť po­bitých. 11 Na­sleduje Ageho syn Harárčan Šam­ma. Raz sa Filištín­ci zhromaždili pri Lechi, kde bola časť poľa pl­ná šošovice. Keď ľud utekal pred Filištín­cami, 12 on sa po­stavil do­pro­stred poľa, ob­ránil ho a Filištín­cov porazil. Tak pri­pravil Hos­podin veľké víťazs­tvo.

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

11 Po ňom bol Šamma, syn Ageho, Harár­sky. Lebo keď sa boli shromaždili Filištíni v haj­no, kde bola čias­t­ka poľa, pl­ná šošovice, a keď utekal ľud pred Filištín­mi,

Evanjelický

11 Po ňom bol Šam­ma, syn Ágého Harár­skeho. Keď sa Filištín­ci zhromaždili pri Lech­jí, kde bol kus poľa pl­ný šošovice, ľud ušiel pred nimi,

Ekumenický

11 Na­sleduje Ageho syn Harárčan Šam­ma. Raz sa Filištín­ci zhromaždili pri Lechi, kde bola časť poľa pl­ná šošovice. Keď ľud utekal pred Filištín­cami,

Bible21

11 Po něm byl Ša­ma, syn Agea Ha­rar­ského. Fi­lištíni se jednou shro­máž­di­li u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček