Ekumenický2. Samuelova23,1

2. Samuelova 23:1

Toto sú po­sled­né Dávidove slová: Výrok Izajov­ho syna Dávida, výrok vy­soko po­staveného muža, po­mazaného Bohom Jákoba, obľúbeného pev­ca Iz­raela.


Verš v kontexte

1 Toto sú po­sled­né Dávidove slová: Výrok Izajov­ho syna Dávida, výrok vy­soko po­staveného muža, po­mazaného Bohom Jákoba, obľúbeného pev­ca Iz­raela. 2 Duch Hos­podina hovorí vo mne a jeho reč mám na jazyku. 3 Boh Iz­raela hovorí, pri­hovára sa mi skala Iz­raela: Kto spravod­livo panuje nad ľuďmi a kto vlád­ne v bázni pred Bohom,

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

1 A toto sú po­sled­né slová Dávidove. Toto riekol ako Boží výrok Dávid, syn Izai­ho, a riekol muž, ktorý je vy­soko po­stavený, po­mazaný Boha Jakobov­ho a ľúbez­ný čo do spevov Iz­raelových.

Evanjelický

1 Toto sú po­sled­né slová Dávidove. Výrok Dávida, syna Izajov­ho, výrok muža vy­soko po­staveného, po­mazaného Boha Jákobov­ho, milého žal­mis­tu Iz­raela:

Ekumenický

1 Toto sú po­sled­né Dávidove slová: Výrok Izajov­ho syna Dávida, výrok vy­soko po­staveného muža, po­mazaného Bohom Jákoba, obľúbeného pev­ca Iz­raela.

Bible21

1 Toto jsou Davi­dova po­slední slova: Tak praví David, syn Jišajův, tak praví po­výšený Nejvyšším, jehož po­mazal Bůh Jákobův, líbezný pěvec iz­rael­ský.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček