Ekumenický2. Samuelova21,2

2. Samuelova 21:2

Kráľ si pred­volal Gibeónčanov a rokoval s nimi. Gibeónčania ne­pat­rili k Izraelitom, ale boli zvyškom Amorejčanov. Iz­raelitov k nim viazala prísaha, ale Saul sa ich vo svojej hor­livos­ti za Iz­raelitov a Júdov­cov po­kúšal vy­hubiť.


Verš v kontexte

1 Za Dávidových čias trval tri roky za sebou hlad. Keď Dávid skúmal u Hospodina príčinu toho, do­stal od neho od­poveď: Na Sau­lovi a jeho dome lip­ne krv, pre­tože po­bili Gibeónčanov. 2 Kráľ si pred­volal Gibeónčanov a rokoval s nimi. Gibeónčania ne­pat­rili k Izraelitom, ale boli zvyškom Amorejčanov. Iz­raelitov k nim viazala prísaha, ale Saul sa ich vo svojej hor­livos­ti za Iz­raelitov a Júdov­cov po­kúšal vy­hubiť. 3 Dávid sa spýtal Gibeónčanov: Čo mám pre vás urobiť a čím vás uzmieriť, aby ste žeh­nali Hos­podinov­mu dedičs­tvu?

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

2 Vtedy po­volal kráľ Gibe­oňanov a riekol im o tom: A Gibe­oňania neboli zo synov Iz­raelových, ale z ostat­ku Amorejov, a synovia Iz­raelovi im pri­sahali. Ale Saul hľadal ich po­biť vo svojej hor­livos­ti za synov Iz­raelových a za Júdu.

Evanjelický

2 Vtedy kráľ po­volal Gibeón­cov a pre­hovoril k nim. Gibeón­ci ne­pat­rili k Iz­rael­com, ale ku zvyšku Amorej­cov, ktorým Iz­raelčania pri­sahali, no Saul vo svojom hor­lení za Iz­rael a Júdu sa ich usiloval vy­hubiť.

Ekumenický

2 Kráľ si pred­volal Gibeónčanov a rokoval s nimi. Gibeónčania ne­pat­rili k Izraelitom, ale boli zvyškom Amorejčanov. Iz­raelitov k nim viazala prísaha, ale Saul sa ich vo svojej hor­livos­ti za Iz­raelitov a Júdov­cov po­kúšal vy­hubiť.

Bible21

2 Král si je tedy za­vo­lal a pro­mlu­vil s ni­mi. (Gi­be­on­ci ne­po­cházejí ze synů Iz­rae­le, ale ze zbytku Emo­rej­ců. Synové Iz­rae­le se jim za­váza­li přísahou, ale Saul se je ve své hor­livosti pro Iz­rael a Judu snažil vy­bít.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček