Ekumenický2. Samuelova21,18

2. Samuelova 21:18

Ne­skôr došlo znovu k boju proti Filištín­com v Góbe. Vtedy Sib­bekaj z Chúše za­bil Safa, ktorý bol z rodu ob­rov.


Verš v kontexte

17 Prišiel mu však na po­moc Cerújin syn Abíšaj, ktorý Filištín­ca ovalil a za­bil. Vtedy za­prisahali muži Dávida: Ne­môžeš sa s nami púšťať do boja, aby si ne­vyhasil sviecu Iz­raela. 18 Ne­skôr došlo znovu k boju proti Filištín­com v Góbe. Vtedy Sib­bekaj z Chúše za­bil Safa, ktorý bol z rodu ob­rov. 19 V ďalšom boji proti Filištín­com v Góbe za­bil El­chánan, syn Jaré-Oregíma z Betlehema, Goliáša z Gátu, ktorý mal násadu na kopiju hrubú ako tkáčs­ky návoj.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

18 A po­tom sa stalo, že zase bola voj­na v Gobe s Filištín­mi. Vtedy za­bil Sib­bechaj Chušat­ský Safa, ktorý bol tiež z detí Rafu.

Evanjelický

18 Nato došlo opäť k boju s Filištín­cami v Góbe. Vtedy Sib­bechaj z Chúše porazil Safa, ktorý bol tiež z rodu ob­rov.

Ekumenický

18 Ne­skôr došlo znovu k boju proti Filištín­com v Góbe. Vtedy Sib­bekaj z Chúše za­bil Safa, ktorý bol z rodu ob­rov.

Bible21

18 Pozdě­ji vy­puk­la v Gobu další válka s Fi­liští­ny. Teh­dy Si­be­chaj Chušatský za­bil Safa, dalšího po­tomka Refaj­ců.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček