Ekumenický2. Samuelova13,13

2. Samuelova 13:13

Kam sa podejem so svojou han­bou a teba budú mať v Izraeli za ne­mrav­níka. Poroz­právaj sa však s kráľom, iste ti ma ne­odop­rie.


Verš v kontexte

12 Od­povedala mu: Nie, brat môj, nedopúšťaj sa na mne násilia. To sa pred­sa v Izraeli nerobí. Nedopúšťaj sa haneb­nos­ti! 13 Kam sa podejem so svojou han­bou a teba budú mať v Izraeli za ne­mrav­níka. Poroz­právaj sa však s kráľom, iste ti ma ne­odop­rie. 14 On však ned­bal a keďže bol moc­nejší než ona, znásil­nil ju.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo veď kam ja po­tom zanesiem svoje po­hanenie, a ty budeš ako jeden z bláz­nov-nešľachet­níkov v Iz­raelovi. Pre­to teraz, prosím, radšej prehovor s kráľom, lebo ne­odop­rie ti ma.

Evanjelický

13 Kdeže sa podejem od han­by, a ty budeš ako nejaký nehaneb­ník v Iz­raeli. Ale pre­hovor s kráľom; on ma tebe ne­odop­rie.

Ekumenický

13 Kam sa podejem so svojou han­bou a teba budú mať v Izraeli za ne­mrav­níka. Poroz­právaj sa však s kráľom, iste ti ma ne­odop­rie.

Bible21

13 Co pak bude se mnou? Kam se poděju se svou han­bou? A co ty? Byl bys v Iz­rae­li jako nějaký hanebník. Pro­sím, pro­mluv radě­ji s králem – to­bě mě jis­tě neodepře!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček