Ekumenický2. Samuelova12,30

2. Samuelova 12:30

Z hlavy ich kráľa sňal korunu, ktorá vážila talent a mala drahokam. Prešla na hlavu Dávida, ktorý z mesta vy­viezol veľmi bohatú korisť.


Verš v kontexte

29 Nato Dávid zhromaždil všetok ľud, od­išiel k Rabbe, bojoval proti nej a dobyl ju. 30 Z hlavy ich kráľa sňal korunu, ktorá vážila talent a mala drahokam. Prešla na hlavu Dávida, ktorý z mesta vy­viezol veľmi bohatú korisť. 31 Ľud, čo bol v ňom, od­viedol, za­radil k pílam, k železným čakanom, želez­ným sekerám a za­mest­nal ich v tehelni. Podob­ne naložil so všet­kými mes­tami Amónčanov. Po­tom sa Dávid i všetok ľud vrátili do Jeruzalema.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

30 A vzal korunu ich kráľa s jeho hlavy, ktorá vážila hriv­nu zlata a mala vrubené drahé kamene, a bola položená na hlavu Dávidovi. A koris­ti toho mes­ta vy­niesol veľmi mnoho.

Evanjelický

30 Z hlavy ich kráľa sňal korunu, ktorá vážila talent zlata a bol na nej aj drahokam; tá sa do­stala na hlavu Dávidovi, ktorý vy­viezol z mes­ta aj veľkú korisť.

Ekumenický

30 Z hlavy ich kráľa sňal korunu, ktorá vážila talent a mala drahokam. Prešla na hlavu Dávida, ktorý z mesta vy­viezol veľmi bohatú korisť.

Bible21

30 Po­tom sňal z Mo­lo­chovy hlavy ko­ru­nu vážící talent zla­ta. Mě­la na sobě drahokam, který pak David nosíval na hlavě. Vy­ve­zl z měs­ta také ve­liké množství kořisti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček