Ekumenický2. Samuelova12,3

2. Samuelova 12:3

Chudob­ný mal iba ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a ona rá­stla spolu s ním a s jeho syn­mi. Jedávala z jeho skyvy, pila z jeho po­hára a spávala mu v lone. Bola mu ako dcéra.


Verš v kontexte

2 Boháč mal veľké množs­tvo oviec a dobyt­ka. 3 Chudob­ný mal iba ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a ona rá­stla spolu s ním a s jeho syn­mi. Jedávala z jeho skyvy, pila z jeho po­hára a spávala mu v lone. Bola mu ako dcéra. 4 Raz do­stal boháč návštevu. Ľúto mu bolo vziať svoju ovcu alebo svoje dobytča a pri­praviť to pocest­nému, ktorý ho navštívil. Vzal teda ovcu chudob­nému a pri­pravil ju hosťovi.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 Chudob­ný ne­mal ničoho krome jed­nej malej ovečky, ktorú bol kúpil, a choval ju, a rá­stla pri ňom a pri jeho synoch, spolu. Jed­la z jeho kusa chleba, pila z jeho po­hára a líhala v jeho lone a bola mu jako dcéra.

Evanjelický

3 Chudob­ný však ne­mal nič, iba jedinú malú ovečku, ktorú si kúpil; choval ju a vy­rá­stla pri ňom s jeho deťmi. Jedávala z jeho skyvy chleba, píjavala z jeho po­hára a spávala v jeho lone, akoby mu bola dcérou.

Ekumenický

3 Chudob­ný mal iba ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a ona rá­stla spolu s ním a s jeho syn­mi. Jedávala z jeho skyvy, pila z jeho po­hára a spávala mu v lone. Bola mu ako dcéra.

Bible21

3 Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kte­rou kou­pil a choval. Vy­růsta­la u něj s jeho dět­mi, z jeho skrovného pokr­mu jedla, z jeho po­há­ru pi­la, v jeho klíně spa­la, jako by byla jeho dce­rou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček