Ekumenický2. Samuelova12,29

2. Samuelova 12:29

Nato Dávid zhromaždil všetok ľud, od­išiel k Rabbe, bojoval proti nej a dobyl ju.


Verš v kontexte

28 Teraz zhromaždi ostatok ľudu, obľah­ni mes­to a ob­saď ho, aby som ho sám ne­ob­sadil a ne­pomenoval svojím menom. 29 Nato Dávid zhromaždil všetok ľud, od­išiel k Rabbe, bojoval proti nej a dobyl ju. 30 Z hlavy ich kráľa sňal korunu, ktorá vážila talent a mala drahokam. Prešla na hlavu Dávida, ktorý z mesta vy­viezol veľmi bohatú korisť.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

29 Vtedy sob­ral Dávid všetok ľud a od­išiel do Rab­by a bojoval proti nemu a zau­jal ho.

Evanjelický

29 Vtedy Dávid po­zbieral všetok ľud a tiahol proti Rab­be, bojoval proti nej a za­bral ju.

Ekumenický

29 Nato Dávid zhromaždil všetok ľud, od­išiel k Rabbe, bojoval proti nej a dobyl ju.

Bible21

29 David tedy vzal všech­no zbývající voj­sko a vy­táhl pro­ti Rabě. Za­útočil na ni a do­byl ji.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček