Ekumenický2. Samuelova12,28

2. Samuelova 12:28

Teraz zhromaždi ostatok ľudu, obľah­ni mes­to a ob­saď ho, aby som ho sám ne­ob­sadil a ne­pomenoval svojím menom.


Verš v kontexte

27 Jóab od­kázal po po­sloch Dávidovi: Bojoval som proti Rab­be a dobyl som jej Vod­né mes­to. 28 Teraz zhromaždi ostatok ľudu, obľah­ni mes­to a ob­saď ho, aby som ho sám ne­ob­sadil a ne­pomenoval svojím menom. 29 Nato Dávid zhromaždil všetok ľud, od­išiel k Rabbe, bojoval proti nej a dobyl ju.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

28 Pre­to teraz sober ostatok ľudu a polož sa táborom proti mes­tu a zauj­mi ho, aby som nezau­jal mes­ta ja, a bolo by nad ním menované moje meno.

Evanjelický

28 Teraz zo­ber ostatok ľudu, ob­kľúč mes­to a doby ho, aby som nezab­ral mes­to ja, lebo po­tom by ho po­menovali podľa mňa.

Ekumenický

28 Teraz zhromaždi ostatok ľudu, obľah­ni mes­to a ob­saď ho, aby som ho sám ne­ob­sadil a ne­pomenoval svojím menom.

Bible21

28 Vez­mi tedy zby­tek voj­s­ka, ob­leh­ni město a do­buď je, abych je ne­do­byl já a vítěz­ství ne­bylo připisováno mně.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček