Ekumenický2. Samuelova12,27

2. Samuelova 12:27

Jóab od­kázal po po­sloch Dávidovi: Bojoval som proti Rab­be a dobyl som jej Vod­né mes­to.


Verš v kontexte

26 Jóab bojoval proti Rab­be Amónčanov a dobyl kráľov­ské mes­to. 27 Jóab od­kázal po po­sloch Dávidovi: Bojoval som proti Rab­be a dobyl som jej Vod­né mes­to. 28 Teraz zhromaždi ostatok ľudu, obľah­ni mes­to a ob­saď ho, aby som ho sám ne­ob­sadil a ne­pomenoval svojím menom.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

27 Po­tom po­slal Joáb po­slov k Dávidovi a po­vedal: Bojoval som proti Rab­be aj som zau­jal mes­to vôd.

Evanjelický

27 Po­tom po­slal Jóáb po­slov k Dávidovi a po­vedal: Bojoval som proti Rab­be a za­bral som i Vod­né mes­to.

Ekumenický

27 Jóab od­kázal po po­sloch Dávidovi: Bojoval som proti Rab­be a dobyl som jej Vod­né mes­to.

Bible21

27 vy­s­lal k Davi­dovi po­s­ly se vzkazem: „Zaútočil jsem na Rabu a do­byl jsem městský zdroj vo­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček