Ekumenický2. Samuelova12,26

2. Samuelova 12:26

Jóab bojoval proti Rab­be Amónčanov a dobyl kráľov­ské mes­to.


Verš v kontexte

25 Po prorokovi Nátanovi od­kázal, že pre Hos­podina mu majú dať meno Jedíd­ja. 26 Jóab bojoval proti Rab­be Amónčanov a dobyl kráľov­ské mes­to. 27 Jóab od­kázal po po­sloch Dávidovi: Bojoval som proti Rab­be a dobyl som jej Vod­né mes­to.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

26 A Joáb bojoval proti Rab­be synov Am­monových a zau­jal kráľov­ské mes­to.

Evanjelický

26 Medzi­tým Jóáb bojoval proti am­món­skej Rab­be a za­bral kráľov­ské mes­to.

Ekumenický

26 Jóab bojoval proti Rab­be Amónčanov a dobyl kráľov­ské mes­to.

Bible21

26 Joáb me­zi­tím bo­joval pro­ti Rabě Amon­ců. Když to králov­ské město téměř do­byl,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček