Ekumenický2. Samuelova12,23

2. Samuelova 12:23

Teraz však, keď zo­mrelo, prečo by som sa mal pos­tiť? Môžem ho azda oživiť? Ja pôj­dem za ním, ale ono sa ku mne ne­vráti.


Verš v kontexte

22 Od­povedal: Kým dieťa ešte žilo, pos­til som sa a plakal som, lebo som si mys­lel: Možno sa Hos­podin nado mnou zmiluje a dieťa bude žiť. 23 Teraz však, keď zo­mrelo, prečo by som sa mal pos­tiť? Môžem ho azda oživiť? Ja pôj­dem za ním, ale ono sa ku mne ne­vráti. 24 Po­tom Dávid po­tešoval svoju ženu Batšebu, vošiel k nej a spal s ňou. Keď porodila syna, do­stal meno Šalamún. Hos­podin ho miloval.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale teraz, keď zo­mrelo, načo by som sa ešte postil? Či ho azda môžem ešte vrátiť? Ja poj­dem za ním, ale ono sa ne­vráti ku mne.

Evanjelický

23 Ale teraz, keď zo­mrelo, načo sa mám pos­tiť? Či ho môžem ešte vzkriesiť? Ja pôj­dem k ne­mu, ale ono sa ne­vráti ku mne.

Ekumenický

23 Teraz však, keď zo­mrelo, prečo by som sa mal pos­tiť? Môžem ho azda oživiť? Ja pôj­dem za ním, ale ono sa ku mne ne­vráti.

Bible21

23 Teď je mrt­vý. Pro­č bych se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět? Já půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček