Ekumenický2. Samuelova12,21

2. Samuelova 12:21

Služob­níci sa ho spýtali: Ako sa to správaš? Kým dieťa žilo, pos­til si sa a plakal si. Keď však dieťa zo­mrelo, vstávaš a ideš jesť.


Verš v kontexte

20 Dávid vstal zo zeme, umyl sa, na­trel sa masťou a pre­ob­liekol sa. Po­tom vošiel do Hos­podinov­ho domu a klaňal sa. Nato od­išiel domov a pýtal si jesť. Pred­ložili mu po­krm a on jedol. 21 Služob­níci sa ho spýtali: Ako sa to správaš? Kým dieťa žilo, pos­til si sa a plakal si. Keď však dieťa zo­mrelo, vstávaš a ideš jesť. 22 Od­povedal: Kým dieťa ešte žilo, pos­til som sa a plakal som, lebo som si mys­lel: Možno sa Hos­podin nado mnou zmiluje a dieťa bude žiť.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

21 Vtedy mu po­vedali jeho služob­níci: Jaká je to vec, ktorú si učinil? Pre dieťa, dokiaľ ešte žilo, si sa pos­til a plakal si, a teraz, keď zo­mrelo dieťa, si vstal a jedol si chlieb?

Evanjelický

21 Služob­níci sa ho spýtali. Čo to robíš? Pos­til si sa pre dieťa, kým ešte žilo, a plakal si; a keď dieťa zo­mrelo, vstal si a prijal si jed­lo.

Ekumenický

21 Služob­níci sa ho spýtali: Ako sa to správaš? Kým dieťa žilo, pos­til si sa a plakal si. Keď však dieťa zo­mrelo, vstávaš a ideš jesť.

Bible21

21 „Co to děláš?“ řek­li mu jeho služebníci. „Dokud chlapec žil, postil ses a pla­kal, ale jakmi­le zemřel, vstal jsi a dal ses do jídla!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček