Ekumenický2. Samuelova12,20

2. Samuelova 12:20

Dávid vstal zo zeme, umyl sa, na­trel sa masťou a pre­ob­liekol sa. Po­tom vošiel do Hos­podinov­ho domu a klaňal sa. Nato od­išiel domov a pýtal si jesť. Pred­ložili mu po­krm a on jedol.


Verš v kontexte

19 Dávid si všimol, že jeho služob­níci si niečo šep­kajú. Po­chopil, že dieťa zo­mrelo. Spýtal sa ich: Zo­mrelo dieťa? Od­povedali: Zo­mrelo. 20 Dávid vstal zo zeme, umyl sa, na­trel sa masťou a pre­ob­liekol sa. Po­tom vošiel do Hos­podinov­ho domu a klaňal sa. Nato od­išiel domov a pýtal si jesť. Pred­ložili mu po­krm a on jedol. 21 Služob­níci sa ho spýtali: Ako sa to správaš? Kým dieťa žilo, pos­til si sa a plakal si. Keď však dieťa zo­mrelo, vstávaš a ideš jesť.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

20 Vtedy vstal Dávid so zeme a umyl sa a po­mazal sa a pre­menil svoje rúcho a voj­dúc do domu Hos­podinov­ho klaňal sa. A keď potom zase vošiel do svoj­ho domu, pýtal si jesť, a keď mu pred­ložili chlieb, jedol.

Evanjelický

20 Vtedy vstal Dávid zo zeme a umyl sa, po­mazal sa masťou, a keď si vy­menil rúcho, vstúpil do domu Hos­podinov­ho a klaňal sa Mu. Keď prišiel domov, pýtal si jesť; donies­li mu a jedol.

Ekumenický

20 Dávid vstal zo zeme, umyl sa, na­trel sa masťou a pre­ob­liekol sa. Po­tom vošiel do Hos­podinov­ho domu a klaňal sa. Nato od­išiel domov a pýtal si jesť. Pred­ložili mu po­krm a on jedol.

Bible21

20 Nato David vstal ze země, a když se umyl, po­mazal mastí a pře­vlé­kl, šel se poklo­nit do Hos­po­di­novy sva­tyně. Pak se vrá­til do­mů, požádal o pokrm a po­jedl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček