Ekumenický2. Samuelova12,2

2. Samuelova 12:2

Boháč mal veľké množs­tvo oviec a dobyt­ka.


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­slal k Dávidovi Nátana. Ten prišiel k nemu a po­vedal: V jednom mes­te boli dvaja muži. Jeden bol bohatý a druhý chudob­ný. 2 Boháč mal veľké množs­tvo oviec a dobyt­ka. 3 Chudob­ný mal iba ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a ona rá­stla spolu s ním a s jeho syn­mi. Jedávala z jeho skyvy, pila z jeho po­hára a spávala mu v lone. Bola mu ako dcéra.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 Bohatý mal oviec a volov veľmi mnoho.

Evanjelický

2 Bohatý mal veľmi mnoho oviec a dobyt­ka.

Ekumenický

2 Boháč mal veľké množs­tvo oviec a dobyt­ka.

Bible21

2 Bo­hatý měl ve­likou spoustu ov­cí a do­bytka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček