Ekumenický2. Samuelova12,18

2. Samuelova 12:18

Na sied­my deň dieťa zo­mrelo. Dávidovi služob­níci sa mu báli oznámiť, že dieťa zo­mrelo. Hovorili si totiž: Kým dieťa ešte žilo, pri­hovárali sme sa mu, ale nás ne­pos­lúchol. Ako mu môžeme po­vedať, že dieťa zo­mrelo? Mohol by vy­konať niečo zlé.


Verš v kontexte

17 Starší jeho domu za­stali nad ním a chceli ho zdvih­núť zo zeme, ale on od­mietol a nech­cel s nimi ani jesť. 18 Na sied­my deň dieťa zo­mrelo. Dávidovi služob­níci sa mu báli oznámiť, že dieťa zo­mrelo. Hovorili si totiž: Kým dieťa ešte žilo, pri­hovárali sme sa mu, ale nás ne­pos­lúchol. Ako mu môžeme po­vedať, že dieťa zo­mrelo? Mohol by vy­konať niečo zlé. 19 Dávid si všimol, že jeho služob­níci si niečo šep­kajú. Po­chopil, že dieťa zo­mrelo. Spýtal sa ich: Zo­mrelo dieťa? Od­povedali: Zo­mrelo.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

18 A stalo sa sied­meho dňa, že zo­mrelo dieťa. A služob­níci Dávidovi sa báli oznámiť mu, že dieťa zo­mrelo, lebo vraveli: Hľa, keď vtedy, do­kiaľ ešte žilo dieťa, keď sme mu hovorili, ne­pos­lúchol nášho hlasu, jakože mu máme po­vedať teraz, že zo­mrelo dieťa, aby vykonal voľačo zlé?

Evanjelický

18 Na sied­my deň dieťa zo­mrelo, ale Dávidovi služob­níci sa mu to báli oznámiť, lebo si po­vedali: Keď sme ho pre­hovárali, kým dieťa ešte žilo, ne­pos­lúchol náš hlas. Ako mu môžeme po­vedať, že dieťa zo­mrelo? Ešte by vy­konal niečo zlé.

Ekumenický

18 Na sied­my deň dieťa zo­mrelo. Dávidovi služob­níci sa mu báli oznámiť, že dieťa zo­mrelo. Hovorili si totiž: Kým dieťa ešte žilo, pri­hovárali sme sa mu, ale nás ne­pos­lúchol. Ako mu môžeme po­vedať, že dieťa zo­mrelo? Mohol by vy­konať niečo zlé.

Bible21

18 Po sed­mi dnech pak dítě zemře­lo. Davi­dovi služebníci se mu chlap­covu smrt bá­li ozná­mit. „Když ještě chlapec žil,“ říka­li si, „do­mlou­va­li jsme mu, ale ne­ch­těl nás po­s­lech­nout. Co až mu řekne­me: ‚Dítě umřelo?‘ Mohl by pro­vést něco hrozného!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček