Ekumenický2. Samuelova12,13

2. Samuelova 12:13

Vtedy po­vedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som proti Hos­podinovi. Nátan od­povedal Dávidovi: Hos­podin ti od­pus­til tvoj hriech, nezom­rieš.


Verš v kontexte

12 Ty si konal taj­ne, ja to však urobím pred celým Iz­raelom a cez deň. 13 Vtedy po­vedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som proti Hos­podinovi. Nátan od­povedal Dávidovi: Hos­podin ti od­pus­til tvoj hriech, nezom­rieš. 14 Pre­tože si tým popudil Hos­podinových ne­priateľov k rúhaniu, zo­mrie syn, ktorý sa ti narodí.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

13 Vtedy po­vedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som Hos­podinovi. A Nátan riekol Dávidovi: Aj Hos­podin preniesol tvoj hriech, nezom­rieš.

Evanjelický

13 Vtedy Dávid po­vedal Nátanovi: Zhrešil som proti Hos­podinovi! Nátan od­povedal Dávidovi: Hos­podin tiež sňal tvoj hriech, nezom­rieš.

Ekumenický

13 Vtedy po­vedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som proti Hos­podinovi. Nátan od­povedal Dávidovi: Hos­podin ti od­pus­til tvoj hriech, nezom­rieš.

Bible21

13 „Zhřešil jsem pro­ti Hospodinu!“ ře­kl mu na to David. „Ano,“ od­po­věděl mu Nátan, „ale Hos­po­din z tebe tvůj hřích sňal. Ne­zemřeš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček