Ekumenický2. Samuelova12,12

2. Samuelova 12:12

Ty si konal taj­ne, ja to však urobím pred celým Iz­raelom a cez deň.


Verš v kontexte

11 Tak­to vraví Hos­podin: Do­pus­tím na teba po­hromu, čo bude z tvojho vlast­ného domu. Pred očami ti od­nímem tvoje ženy a dám ich tvoj­mu blíz­kemu. Ten bude s nimi ležať za bieleho dňa. 12 Ty si konal taj­ne, ja to však urobím pred celým Iz­raelom a cez deň. 13 Vtedy po­vedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som proti Hos­podinovi. Nátan od­povedal Dávidovi: Hos­podin ti od­pus­til tvoj hriech, nezom­rieš.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo ty si to urobil taj­ne, ale ja učiním túto vec pred celým Iz­raelom a pred sl­n­com.

Evanjelický

12 Ty si to síce urobil taj­ne, ale ja to urobím pred celým Iz­raelom a za bieleho dňa.

Ekumenický

12 Ty si konal taj­ne, ja to však urobím pred celým Iz­raelom a cez deň.

Bible21

12 Ty jsi to udělal tajně, ale já to udělám veřejně, před ce­lým Izraelem!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček