Ekumenický2. Samuelova12,1

2. Samuelova 12:1

Hos­podin po­slal k Dávidovi Nátana. Ten prišiel k nemu a po­vedal: V jednom mes­te boli dvaja muži. Jeden bol bohatý a druhý chudob­ný.


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­slal k Dávidovi Nátana. Ten prišiel k nemu a po­vedal: V jednom mes­te boli dvaja muži. Jeden bol bohatý a druhý chudob­ný. 2 Boháč mal veľké množs­tvo oviec a dobyt­ka. 3 Chudob­ný mal iba ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a ona rá­stla spolu s ním a s jeho syn­mi. Jedávala z jeho skyvy, pila z jeho po­hára a spávala mu v lone. Bola mu ako dcéra.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 Pre­to po­slal Hos­podin Nátana k Dávidovi. A keď vošiel k ne­mu, po­vedal mu: Dvaja mužovia boli v jed­nom mes­te. Jeden bol bohatý a druhý chudob­ný.

Evanjelický

1 Hos­podin po­slal Nátana k Dávidovi. Keď prišiel k ne­mu, po­vedal: V is­tom mes­te boli dvaja mužovia; jeden bol bohatý, druhý bol chudob­ný.

Ekumenický

1 Hos­podin po­slal k Dávidovi Nátana. Ten prišiel k nemu a po­vedal: V jednom mes­te boli dvaja muži. Jeden bol bohatý a druhý chudob­ný.

Bible21

1 Hos­po­din za Davi­dem po­slal Náta­na. Ten k ně­mu přišel a ře­kl mu: „V jednom městě ži­li dva muži, je­den bo­hatý a je­den chudý.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček