Ekumenický2. Samuelova1,7

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Samuelova 1:7

Keď sa ob­zrel, uvidel ma a za­volal ma. Oz­val som sa: Tu som.


Verš v kontexte

6 Mladý po­sol od­povedal: Náhodou som sa ocitol v pohorí Gil­bóa a videl som, ako sa Saul opiera o svoju kopiju a vozy s jazdcami ho do­háňajú. 7 Keď sa ob­zrel, uvidel ma a za­volal ma. Oz­val som sa: Tu som. 8 Spýtal sa ma: Kto si? Od­vetil som: Som Amálek.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A keď sa ob­zrel za seba a videl ma, za­volal na mňa, a ja som po­vedal: Tu som.

Evanjelický

7 Keď sa ob­zrel do­zadu, uvidel ma a za­volal na mňa. Ja som mu od­povedal: Tu som.

Ekumenický

7 Keď sa ob­zrel, uvidel ma a za­volal ma. Oz­val som sa: Tu som.

Bible21

7 a tak se roz­hlé­dl, a když mě uvi­děl, za­vo­lal na mě. ‚Ano, pane?‘ od­po­věděl jsem

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček