Ekumenický2. Samuelova1,3

2. Samuelova 1:3

Dávid sa ho spýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal mu: Utiekol som z izraelského tábora.


Verš v kontexte

2 Na tretí deň prišiel nejaký muž zo Sau­lov­ho tábora. Mal roz­tr­hnuté šaty a hlavu po­sypanú prachom. Prišiel k Dávidovi, vr­hol sa na zem a po­klonil sa mu. 3 Dávid sa ho spýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal mu: Utiekol som z izraelského tábora. 4 Dávid mu po­vedal: Vy­rozp­rávaj mi, čo sa stalo. On od­povedal: Ľud ušiel z boja, mnohí pad­li a za­hynuli. Padol aj Saul i jeho syn Jonatán.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A Dávid mu riekol: Od­kiaľ ideš? A on mu po­vedal: Utiekol som z voj­ska Iz­raelov­ho.

Evanjelický

3 Dávid sa ho opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal mu: Za­chránil som sa z iz­rael­ského tábora.

Ekumenický

3 Dávid sa ho spýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal mu: Utiekol som z izraelského tábora.

Bible21

3 „Odkud jdeš?“ ze­ptal se David. „Unikl jsem z iz­rael­ského tábora,“ zně­la od­po­věď.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček