Ekumenický2. Samuelova1,26

2. Samuelova 1:26

Žiaľ ma ties­ni za tebou, brat môj Jonatán! Bol si mi nadovšet­ko milý, jedinečná bola tvoja lás­ka, väčšia ako lás­ka žien.


Verš v kontexte

25 Ako popadali hr­dinovia v boji! Na tvojich výšinách bol Jonatán za­bitý! 26 Žiaľ ma ties­ni za tebou, brat môj Jonatán! Bol si mi nadovšet­ko milý, jedinečná bola tvoja lás­ka, väčšia ako lás­ka žien. 27 Ako len popadali hr­dinovia! Zbrane vy­šli naz­mar!

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Úz­ko mi je nad tebou, môj brat Jonatán! Krás­ny si mi bol a príjem­ný veľmi! Podivuhod­nejší si mi bol vo svojej lás­ke nad lás­ku žien.

Evanjelický

26 Bôľno mi za tebou, brat môj Jonatán. Bol si mi pre­milý, tvoja lás­ka mi bola záz­račná, bola nad lás­ku žien.

Ekumenický

26 Žiaľ ma ties­ni za tebou, brat môj Jonatán! Bol si mi nadovšet­ko milý, jedinečná bola tvoja lás­ka, väčšia ako lás­ka žien.

Bible21

26 Teskním po to­bě, Jo­na­tane, bratře – jak jsem tě miloval! Tvá lás­ka ke mně byla úžasná, vzácnější než­li lás­ka žen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček