Ekumenický2. Samuelova1,24

2. Samuelova 1:24

Dcéry Iz­raela, oplakávaj­te Sau­la! On vás od­ieval do kar­mazínu a skvos­tu, zlatými šperk­mi šaty vám zdobieval.


Verš v kontexte

23 Saul a Jonatán, vzác­ni a drahí v živote, ani sm­rť ich ne­moh­la roz­deliť. Rých­lejší boli než or­ly, udat­nejší ako levy. 24 Dcéry Iz­raela, oplakávaj­te Sau­la! On vás od­ieval do kar­mazínu a skvos­tu, zlatými šperk­mi šaty vám zdobieval. 25 Ako popadali hr­dinovia v boji! Na tvojich výšinách bol Jonatán za­bitý!

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Dcéry Iz­raelove, plačte nad Sau­lom, ktorý vás od­ieval pur­purom, dvak­rát far­beným, s oz­dobami, ktorý dával zlaté oz­doby na vaše rúcha!

Evanjelický

24 Vy, dcéry Iz­raela, oplačte Sau­la, ktorý vás ob­liekal v pur­pur a skvost, ktorý vám zlaté oz­doby kládol na šaty.

Ekumenický

24 Dcéry Iz­raela, oplakávaj­te Sau­la! On vás od­ieval do kar­mazínu a skvos­tu, zlatými šperk­mi šaty vám zdobieval.

Bible21

24 Dce­ry izraelské, oplakávejte Sau­la – ša­til vás vzácným šar­la­te­ma kráš­lil šperky ze zla­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček